“Wniosek o Literacką Nagrodę NIKE dla książki Piotra Kaczkowskiego “Przy mikrofonie””

   Książka laureata Złotego Mikrofonu i Prezentera Wszechczasów, dziennikarza, a obecnie także dyrektora Programu III Polskiego Radia, Piotra Kaczkowskiego, będąca zbiorem wywiadów ze znanymi artystami sceny muzycznej, wydana w maju 1999 roku, przez Wydawnictwo „UNIVERSITAS”, nie jest – co dziś powszechnie modne – skandalizującym obrazem postaci twórców, dziś znaczących historię muzyki rockowej, którzy za pomocą pytań – wytrychów, objawiają nam znarkotyzowany i zalkoholizowany świat muzycznego establishmentu. Jest to książka o zgłębianiu wiedzy o życiu, wzbogacaniu siebie, obronie sztuki jaką jest komponowanie i wykonywanie muzyki, zainteresowaniach, fascynacjach i rozczarowaniach, zupełnie niesamowitych zbiegach okoliczności, a także ogromnej, niepospolitej wrażliwości artystów. Jest to też książka o niezgłębionej wrażliwości Autora.

   Piękno jej treści – a czyta się ją od pierwszych słów z rosnącym zainteresowaniem – to piękno widzenia świata i myślenia o ludziach oraz fenomenalna umiejętność „sztuki patrzenia i zauważania” Autora, której posiadanie, w krótkim, ale jakże nasyconym osobistą refleksją wstępie, przypisuje swojemu ojcu, artyście fotografikowi. A przemyślane, pozbawione truizmów pytania, wolne od egocentrycznych dygresji, tworzą niepowtarzalny, pełen magii, intymny klimat rozmów. Niezaprzeczalnym walorem prezentowanego zbioru wywiadów jest ich niejednolitość oraz różnorodność formy. Są rozmowy, w których fluidy metafizycznego porozumienia między artystą a autorem, dają w efekcie pełne szczerości i naturalności, niezwykle ciekawe wypowiedzi, ale są i dialogi pozbawione „iskry bożej”, co wszakże nie zmniejsza ich atrakcyjności. I są – właściwie monologi – o doświadczaniu życia, o tym co ważne, krzepiące, a co bolesne i irytujące. Ich tło doskonale rysują dyskretne, refleksyjne komentarze autora. Umiejętnie i z wielkim wyczuciem postawione pytania, pozwalają poznać twórców muzyki nie tylko w bezpośrednim odniesieniu do tego co robią, ale i w odniesieniu do tego co niesie ze sobą otaczająca, różnie postrzegana rzeczywistość. Klamrą spinającą wszystkie rozmowy jest pytanie o definicję muzyki, które pozwala spojrzeć na różnorodność odczuć i umiejętność ich zwerbalizowania przez bohaterów.

   Książka przez zawarte w starannym opracowaniu walory poznawcze, dokumentuje historię muzyki, a więc kultury drugiej połowy XX w. Ukazuje także, jak w sposób niezwykle delikatny być dociekliwym, jak posługiwać się piękną polszczyzną by odpowiednio dobranym słowem przekazać meandry wyrafinowanego intelektu. Uczy skromności, wrażliwości i wyobraźni w „podejściu” do osobowości twórców ale i nieskomercjalizowanego widzenia świata artystów.
   Śmiało może być podręcznikiem dla początkujących – przyszłych – mistrzów publicystycznego słowa.

   Książka ta jest jedną z najpiękniejszych książek wydanych w 1999 roku. Decydują o tym nie tylko walory treści, ale to również optymalny dla oka kremowy papier, zbliżona do antykwy szeryfowa czcionka, przejrzysta formuła rozdziału pytań i odpowiedzi, dobrze zaplanowane akapity, bardzo staranna korekta. Typograficznie ascetyczna, edytorsko skromna, nie rozprasza i nie absorbuje przerostem formy nad treścią, a pozwala tym samym świetnie skupić się na bardzo interesującej narracji i uważnym czytaniu.

   Jest zaopatrzona w indeks nazwisk i nazw zespołów, co pozwala na łatwe poruszanie się w prezentowanym zbiorze.

   W dobie komputerowych edytorskich szaleństw i możliwości, zbiór wywiadów Piotra Kaczkowskiego, staje się oddechem ulgi dla spragnionego normalnej, tradycyjnej książki czytelnika. Piotr Kaczkowski jest znany z antenowego profesjonalizmu i perfekcjonizmu, w pełnym tego słowa znaczeniu. Stąd napewno dbałość by książka stała się tych cech odzwierciedleniem.

   Mówiąc jednym zdaniem: „Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski”, to piękna wrażliwością twórców i autora oraz wydawniczo książka.

 

 

 

 

 

Częstochowa, 2000.02.03

Szanowna Pani Prezes
Fundacji Nagrody Literackiej NIKE
MAŁGORZATA SIDOWSKA

 

     Pozwalam sobie zgłosić książkę „Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski”, wydaną w maju 1999 roku, przez Wydawnictwo UNIVERSITAS do nagrody NIKE 2000.
   Mam nadzieję, że walory tej książki, zarówno autorskie, jak i edytorskie czynią ją godną konkurencji.
   Uzasadnienie w załączeniu.

Łączę wyrazy szacunku,
Joanna Grochowska