“Feliks Topolski - reporter rysunku” - recenzja wystawy zorganizowanej przez Bibliotekę Główną AJD w Częstochowie 12.05.2007

   12 maja 2007 roku w Bibliotece Głównej Akademii im. Jana Długosza, otwarto kolejną wystawę z jej zbiorów pt.: „Feliks Topolski – reporter rysunku”.
   Wystawę przygotował Dział informacji Naukowej i Bibliografii, kierowany przez  Iwonę Mielczarek, opracowaniem plastycznym zajął jest jak zwykle adj. Jacek Łydżba, a wstęp do bardzo ładnie wydanego katalogu, napisała dr Elżbieta Wróbel.
   Pokazane obiekty, w tym przede wszystkim fragmenty słynnej „Kroniki” są własnością Biblioteki Gł. i stanowią bardzo cenny, przez wiele lat uzupełniany zbiór.
   „Moje rysunki są zbieraniem żywego materiału. Staram się niejako „poddać się” tematowi, a nie próbuję opiniować. A zatem to nie są rysunki satyryczne, ale moja reakcja na otaczający świat, innymi słowy – próba pewnego typu reportażu”– tak mówił Feliks Topolski o sobie „Na Antenie” (Londyn) 1965 w n-rze 29.
   „Jego sztuka jest trudna do sklasyfikowania, artysta nie ulegał bowiem panującym modom; poza latami młodości nie należał do ugrupowań artystycznych, był twórcą w pełni niezależnym”...”Z Polską utrzymywał stałe kontakty [...] ale do dziś pozostał w swej ojczyźnie artystą mało znanym, mimo, że spośród polskich malarzy on właśnie zrobił w XX w. największą światową karierę” – pisze dr Elżbieta Wróbel we wstępie do katalogu.