Ważne i ciekawe [pożegnanie odchodzącego na emeryturę Waldemara Tyrasa]

   Z dniem 1 stycznia 1999 roku zakończył pracę w Bibliotece Głównej WSP i przeszedł na emeryturę dr Waldemar Tyras.

   Zatrudniony w Wyższej Szkole Pedagogicznej od 1. lipca 1988 roku, przez ponad 2 lata pełnił obowiązki dyrektora Biblioteki Głównej.
   Od 1. marca 1991 roku zatrudniony w dziale Opracowania Zbiorów BG, oprócz czynności zawodowych zajmował się pracą naukową oraz w latach 1994-1998 prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotu bibliotekoznawstwo na kierunku: historia.

   Jest autorem następujących prac:

 1. "Jubilatka" (o historii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Częstochowie). Almanach Częstochowy 1992 s. 32-34
 2. "Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie"
  W: "Rola i funkcje bibliotek Wyższych Szkół Pedagogicznych w Polsce : (Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Rzeszowie w dniach 12-13 września 1988 r.)" / pod red. Zofii Sokół. Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1992 s. 99-106
 3. "Organizacja zbiorów"; "Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów"; "Ewidencja zbiorów"
  W: "Bibliotekarstwo"/ pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Wyd. 2 popr. i rozsz. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1998 s. 47-53; s. 54-[59]; s. 60-67
 4. "Częstochowskie realizacje sztuk Aleksandra Fredry do 1939 roku"
  W: "Wielkie i małe problemy Częstochowy w Polsce Odrodzonej 1918-1939: praca zbiorowa" / red. nauk. Ryszard Szwed, Waldemar Palus. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996 s. [157]-164
 5. "Życie kulturalne w Częstochowie w latach 1919-1939"
  W: "Częstochowa : dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego. T. 3 / pod red. Ryszarda Szweda. Częstochowa: Urząd Miasta Częstochowy, 2006 s. 305-322
   Biblioteka Główna WSP pożegnała dra Waldemara Tyrasa 29.12.1998 roku słowami Joahnna Wolfganga von Goethe: "Tylko człowiek, który przez całe życie pracował, ma prawo powiedzieć: żyłem!"

Wspomnienie opublikowane w "Res Academicae" nr 2/1999 s. 26