Z żałobnej karty: Pożegnanie Mistrza

   Dnia 10. maja 1998 roku zmarł w wieku 86 lat mgr Kazimierz Kaczorowski, pierwszy dyrektor Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
   Absolwent filozofii w zakresie filologii klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, od 1.10.1945 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel łaciny w szkołach obecnego województwa częstochowskiego. Po ukończeniu stosownych bibliotekarskich kursów od 1.10.1952 roku pracował jako nauczyciel w szkołach i bibliotekarz w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Od 1.10.1956 do 30.08.1957 roku pracował na Politechnice Częstochowskiej jako bibliotekarz, od 1.09.1957 roku jako bibliotekarz w Studium Nauczycielskim i nauczyciel łaciny.
   Od 1.09.1971 roku na stanowisku dyrektora Biblioteki w Wyższej Szkole Nauczycielskiej, od 1974 roku Pedagogicznej, na którym pozostał do czasu przejścia na emeryturę w 1977 roku. Równolegle prowadził zajęcia z języka łacińskiego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, a także Liceum Medycznym.
   Był człowiekiem o ogromnej wiedzy, niezwykłej kulturze osobistej i umiejętności tworzenia dobrej atmosfery pracy w zespole. Erudyta, władający kilkoma językami, miłośnik podróży, znawca kultury starożytnej.
   Jednocześnie bardzo skromny, nie lubiący na sobie skupiać uwagi, pozostawał w cieniu władz uczelni.
   Odznaczony dopiero kilka lat po przejściu na emeryturę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wspomnienie opublikowane w "Res Academicae" 5/1998 s. 22-23